تحقیقی جامع و کامل در مورد آب

تحقیقی جامع و کامل در مورد آب در حجم 186 صفحه - آب‌ عمدتاً در نگهداري‌ بافت‌ استفاده‌ مي‌شود. به‌ طور مشخص‌ براي‌ تميزكردن‌مرطوب‌ منسوجات‌ تاريخي‌ و همچنين‌ براي‌ مراحل‌ ديگر مثلاً به‌ عنوان‌ حلال‌ بسياري‌ ازمواد شيميايي‌ استفاده‌ شده‌ است‌.

کد فایل:18437
دسته بندی: فنی و مهندسی » کشاورزی

تعداد بازدید: 8977 بازدید

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: word - قابل ویرایش

تعداد صفحات: 186

حجم فایل:484 کیلوبایت

  پرداخت آنلاین و دانلود فایل  قیمت: 4,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش فایل
 • آب‌
  آب‌ عمدتاً در نگهداري‌ بافت‌ استفاده‌ مي‌شود. به‌ طور مشخص‌ براي‌ تميزكردن‌مرطوب‌ منسوجات‌ تاريخي‌ و همچنين‌ براي‌ مراحل‌ ديگر مثلاً به‌ عنوان‌ حلال‌ بسياري‌ ازمواد شيميايي‌ استفاده‌ شده‌ است‌. براي‌ نگهداري‌ منسوجات‌ و رنگ‌ كردن‌ بافت‌هاي‌پوششي‌ و در اصلاح‌ كردن‌ محلول‌هاي‌ تميزكننده‌ حلال‌هاي‌ آبي‌ استفاده‌ مي‌شود. درتميزكردن‌ و گرفتن‌ رطوبت‌، آب‌ هم‌ به‌ عنوان‌ حلال‌ و هم‌ به‌ عنوان‌ واسطه‌ مرحله‌تميزكردن‌ عمل‌ مي‌كند.
  ملكول‌هاي‌ آب‌ (H2O) ملكولهاي‌ دوقطبي‌ هستند. در اتم‌ ساختاري‌، هيدروژن‌ واكسيژن‌ الكترونگاه‌ تيوبتي‌ مختلفي‌ دارند. نياز شديد به‌ الكترون‌هاي‌ نشان‌ داده‌ شده‌بوسيله‌ اتم‌هاي‌ اكسيژن‌ منجر به‌ باند شدن‌ الكترون‌هاي‌ بين‌ هيدروژن‌ و اكسيژن‌ مي‌شودكه‌ دور از اتم‌ هيدروژن‌ نسبت‌ به‌ اتم‌ اكسيژن‌ بوده‌اند. بنابراين‌ اتم‌ اكسيژن‌ متمايل‌ به‌ بارمنفي‌ مي‌شود و اتم‌ هيدروژن‌ را كه‌ متمايل‌ به‌ بار مثبت‌ است‌ ترك‌ مي‌كند. به‌ خاطر ساختاراستروشيمي‌ در ملكول‌ آب‌ كه‌ دو اتم‌ هيدروژن‌ روي‌ يك‌ طرف‌ اكسيژن‌ هستند. آب‌مولكولي‌ دوقطبي‌ با بارهاي‌ مخالف‌ است‌ و يك‌ دوقطبي‌ است‌ كه‌ بار منفي‌ اتم‌ اكسيژن‌ يك‌باند با هيدروژن‌ مولكول‌ آب‌ ايجاد مي‌كند.
  آب‌ يك‌ حلال‌ مؤثر براي‌ انواع‌ زيادي‌ از لكه‌هاست‌ بسياري‌ از لكه‌هاي‌ غيرآلي‌ مثل‌نمك‌هاي‌ يونيك‌ به‌ تنهايي‌ در آب‌ حل‌ مي‌شوند. قابليت‌ حل‌ آب‌ در تركيبات‌ يونيكها ناشي‌ ازتبادل‌ الكتريكي‌ يون‌هاي‌ با بار منفي‌ در لكه‌ به‌ قطب‌هاي‌ مثبت‌ ملكول‌هاي‌ آب‌ است‌ و تبادل‌الكتريكي‌ يون‌هاي‌ بار مثبت‌ در لكه‌ به‌ قطب‌هاي‌ منفي‌ ملكول‌ آب‌ مي‌رد. بنابراين‌مولكول‌هاي‌ آب‌ تدريجاً باعث‌ تجزيه‌ كريستال‌هاي‌ يونيزه‌ لكه‌ و احاطه‌ شدن‌ يونها با غلاف‌هيدرات‌ مي‌شود. (شكل‌ 10-1)
  خيلي‌ از نمكهايي‌ كه‌ در شرايط‌ و فن‌ استفاده‌ مي‌شوند به‌ تنهايي‌ در آب‌ حل‌مي‌شوند. نمك‌هاي‌ يون‌ فريك‌ (آهن‌ III) يك‌ استثناء به‌ عنوان‌ حلال‌هاي‌ آلي‌ هستند. موادآلي‌ قطبي‌ مثل‌ ثندها (بعضي‌ وقتها به‌ عنوان‌ لكه‌بر ارائه‌ مي‌شوند). بعضي‌ از انواع‌ پلي‌ساكاريدها (مثل‌ چسب‌هاي‌ عربي‌ و پروتئين‌ها (مثل‌ چسب‌ حيواني‌) حلال‌ در آب‌ بوده‌ و به‌تنهايي‌ با آب‌ برطرف‌ شوند.

  10-1- خلوص‌ آب‌
  خلوص‌ آب‌ مورد استفاده‌ براي‌ تميزكردن‌ مرطوب‌ يك‌ فاكتور مهم‌ و وابسته‌ به‌ منبع‌آب‌ مي‌باشد. بنابراين‌ براي‌ بررسي‌ سيكل‌ آب‌ مناسب‌ مي‌باشد.
  انرژي‌ خورشيدي‌ باعث‌ مي‌شود آب‌ از درياها، درياچه‌ها و رودخانه‌ها تبخير شودو در هواي‌ سرد به‌ قطرات‌ كوچكي‌ تبديل‌ شود كه‌ تشكيل‌ ابر مي‌دهد. در حد معيني‌، قطرات‌بزرگ‌ شده‌ و به‌ شكل‌ باران‌، برف‌ يا تگرگ‌ ريزش‌ مي‌كند كه‌ به‌ زمين‌ نفوذ كرده‌ و دوباره‌به‌ درياها، رودخانه‌ها و درياچه‌ها برمي‌گردد.
  آب‌ خالص‌ (مثلاً آب‌ مقطر يا ديونيزه‌) يك‌ حلال‌ قوي‌ است‌ چون‌ از لحاظ‌ انرژي‌ براي‌ملحق‌ شدن‌ به‌ بعضي‌ تركيبات‌ آلي‌ مطلوب‌تر است‌. اين‌ تركيبات‌ خصوصيت‌ و قابليت‌ حل‌شدن‌ دارند. (مقدار كل‌ يك‌ تركيب‌ ويژه‌) كه‌ در درجه‌ حرارت‌ داده‌ شده‌ در 100 سانتيمترمكعب‌ آب‌ حل‌ مي‌شود. غلظت‌ بيشتر از اين‌ حد مي‌تواند حلال‌تر باشد. آب‌ مقطر بدون‌هيچگونه‌ تركيبي‌ يك‌ حلال‌ آلي‌ است‌ و حلال‌ قوي‌ است‌ چون‌ مي‌تواند قابل‌ حل‌ در مقدارزيادي‌ از تركيبات‌ ويژه‌ به‌ ميزان‌ زياد باشد.

  1- شكل‌ 10-1- حلال‌ بودن‌ كريستال‌ ديونيزه‌ در آب‌

  آب‌ فرود آمده‌ از اتمسفر به‌ عنوان‌ باران‌ خيلي‌ از آلوده‌ كننده‌هاي‌ گازدار را حل‌مي‌كند مثل‌ دي‌اكسيد سولفور، دي‌ اكسيد كربن‌، دي‌ اكسيد نيتروژن‌ يا سولفيد هيدروژن‌كه‌ البته‌ به‌ مقدار كم‌ هستند. آب‌ مي‌تواند با اين‌ عوامل‌ به‌ عنوان‌ حاصل‌ مراحل‌ شيميايي‌شكل‌ اسيدي‌ بگيرد كه‌ شامل‌ اكسيداسيون‌ مي‌باشد. آب‌ باران‌ همچنين‌ لكه‌هاي‌ ويژه‌ وباكتريها را برطرف‌ مي‌كند.
  آب‌ شير (آب‌ لوله‌كشي‌) حتي‌ بعد از تصفيه‌ شامل‌ تركيبات‌ متنوعي‌ مي‌باشد كه‌حلال‌ در آب‌ مي‌باشند.
  نمك‌هاي‌ حلال‌، اسيدها، بازها، كودها، فاضلاب‌هاي‌ خانگي‌، مواد زائد صنعتي‌ وفعاليت‌هاي‌ كشاورزي‌، باكتريها و قارچها مي‌توانند به‌ همراه‌ تركيبات‌ حل‌ شونده‌ درلوله‌هاي‌ آب‌ وجود داشته‌ باشند.
  تميزكردن‌ مرطوب‌ منسوجات‌ تاريخي‌ به‌ طور نرمال‌ با استفاده‌ از آبي‌ كه‌ فيلتر شده‌و خالص‌ شده‌ است‌، انجام‌ مي‌گيرد. كاهش‌ دادن‌ اصلاح‌ محلول‌، ديونيزه‌ كردن‌، تقطير ومعدني‌ كردن‌ آب‌ مراحل‌ عملي‌ معمولي‌ در حفاظت‌ از منسوجات‌ است‌. نقش‌ آلاينده‌ها درآب‌ و مراحل‌ اصلي‌ تصفيه‌ آب‌ توضيح‌ داده‌ مي‌شود.

  10-1-1- نقش‌ كاتيون‌ها در تميزكردن‌ مرطوب‌ محلول‌ شوينده‌
  حضور كاتيون‌ها (يون‌هاي‌ بار مثبت‌) مثل‌ يون‌هاي‌ كلسيم‌ (Ca2+) يون‌هاي‌منيزيوم‌ (Mg2+)، يون‌هاي‌ سديم‌ (Na+)، يون‌هاي‌ پتاسيم‌ (K+) و يون‌هاي‌ فريك‌(Fe3+) در يك‌ محلول‌ شستشو به‌ چند دليل‌ غيرمطلوب‌ هستند.
  اولاً، قابليت‌ حلاليت‌ تركيبات‌ شامل‌ يون‌هاي‌ اشاره‌ شده‌، محدود مي‌شود به‌ درجه‌حرارت‌ استفاده‌ شده‌ براي‌ شستشوي‌ منسوجات‌ تاريخي‌. بنابراين‌ اگر غلظت‌ يك‌ كاتيون‌از قبل‌ خيلي‌ نزديك‌ به‌ حدود قابليت‌ حلاليت‌ در شروع‌ شستشو است‌، آب‌ نمي‌تواند خيلي‌ ازحل‌ كننده‌ قدرت‌ شستشوي‌ محلول‌ شونيده‌ براي‌ لكه‌هاي‌ حاوي‌ يون‌ كاهش‌ پيدا خواهدكرد. به‌ هر حال‌ اين‌ خاصيت‌ كاهش‌ قدرت‌ شستشو مي‌تواند يك‌ امتياز باشد. در صورتي‌كه‌ سعي‌ در جلوگيري‌ از تجزيه‌ منسوجات‌ شكننده‌ و آسيب‌پذير براي‌ از بين‌ بردن‌ لكه‌هامي‌شود.
  پشتیبانی 24 ساعته : 09909994252
  برچسب ها: تحقیقی جامع و کامل در مورد آب خلوص‌ آب‌ حلال‌ بودن‌ كريستال‌ ديونيزه‌ در آب‌
  

فــــایــــل ســـانـــا

فـــايل ســـانا صرفا يک طرح کارآفرينی مشارکتی است که هدف آن درآمدزايی برای دانشجويان، دانش آموزان، محققان، کاربران اينترنتی و ... است.
با عضویت در فایل سانا، کسب در آمد اینترنتی خود را شروع کنید.

ثبت نام در سایت

ما قابل اعتماد هستیم!

تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره سایت

فایل سانا|سیستم همکاری در فروش فایل

فروش انواع فایل های قابل دانلود از جمله: مقاله، پروژه، پاورپوینت، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی، نرم افزار، خلاصه کتاب و ...

09909994252 info@filesana.ir

با همکاری :

نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.