فایل های دیگر فروشنده

کاملترین گزارش کارورزی2 همراه با کدگذاری

کامل ترین گزارش از کارورزی ۲ رشته علوم تربیتی دارای چند طراحی فعالیت می باشد

کد فایل:26870
دسته بندی: علوم انسانی » علوم تربیتی

تعداد بازدید: 458 بازدید

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Docx

تعداد صفحات: 37

حجم فایل:4,547 کیلوبایت

  پرداخت آنلاین و دانلود فایل  قیمت: 4,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش فایل
 • چکیده:
  فعالیت های یادگیری فرصت هایی برای تجربیات مستقیم ارزیابی وب ازاندیشی درباره ی یادگیری است. درکارورزی 2 دانشجویان درمعرض دانش کاربردی که ترکیبی از انواع مختلف دانش بیانی، موقعیتی و فراشناختی هست قرار می¬گیرند. دانشجویان باید در فعالیت¬های یادگیری انتخاب شده درگیر شوند و در صورت لزوم مسائل مختلف آموزشی را از زوایای مختلف بررسی کنند. بنده برای کارورزی 2 با توجه به مشاهداتی که در طول کارورزی درکلاس شاهد ان بودم به طراحی اموزشی برای این چهار مسئله و محور زیر پرداختم.
  • 1-طراحی فعالیت برای درگیر نمودن دانش اموزان
  • 2- طراحی فعالیت برای رفع بدفهمی‌های دانش آموزان
  • 3- طراحی فعالیت یادگیری برای مرور مباحث
  • 4-طراحی فعالیت تقویت عملکرد عاطفی
  در این اثرهر فعالیت یادگیری شامل 4 بخش می شود:1) تعریف فعالیت یادگیری 2)مقدمه فعالیت 3)جدول مراحل و گام های اجرایی فعالیت 4) نکات تکمیلی و توضیحی (نقشه مفهومی/جداول و نمودارها/مستندات و...) و در پایان نیز منابع و ماخذ و پشنهاد اورده شده است، بیشتر انها از کتاب های روش تدریس می باشند که در طراحی مراحل فعالیت های یادگیری از انها بهره گرفته شده است
  کلمات کلیدی: دانش آموز، مشکل یادگیری، بدفهمی، مرور مباحث و..
  فهرست:

  مقدمه: 6
  فعالیت یادگیری اول 7
  تعریفی از فعالیت 8
  بیان مسئله 9
  طراحی فعالیت 10
  نتیجه گیری و پیشنهادات 12
  فعالیت یادگیری دوم 14
  بیان مسئله 15
  طراحی فعالیت 17
  نتیجه گیری و پیشنهادات 19
  فعالیت یادگیری سوم 21
  بیان مسئله 22
  طراحی فعالیت 23
  نتیجه گیری و پیشنهادات 26
  فعالیت یادگیری چهارم 27
  بیان مسئله 28
  طراحی فعالیت 29
  نتیجه گیری و پیشنهادات 32
  گزارش پایانی کارورزی 33
  کدگذاری فعالیت یادگیری دوم 34
  منابع وماخذ 36

  مقدمه:
  آموزش اثر بخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه ، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند.
  برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها و گفت و گو برای تعدیل ، تعمیق تجربیات و توسعه ی شایستگی های حرفه ای را فراهم میکند . این فرایند از مشاهده تاملی آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارتهای یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه توسعه حرفه ای مداوم ختم میشود .مطالعه مسائل آموزشی ـ تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است . فرصتهای یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیتهای واقعی ، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع (با پشتوانه نظری و پژوهشی ) جهت پاسخ به مسئلهای آموزشی و تربیتی تدارک ببیند.
  در برنامه کارورزی دانشجو با درک مبانی نظری قادر خواهد بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیتهای تربیتی ـ آموزشی را با ارائه شواهدی از پژوهش ها ـ یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این تصمیمات در برنامه ریزی ، اجراو ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتوانه نظری لازم برخوردار است.
  آموزش نیز نوعی برقراری ارتباط میان آموزگار و دانش آموز است و تا زمانی که ارتباطی منطقی چه از جهت کلامی و چه از جهت منطقی بین آموزگار و دانش آموز برقرار نشود فرایند آموزش و آموختن محال وغیر ممکن بوده و بی تردید به شکست می انجامد. آن چیزی که دانش آموزان را به فراگیری بیشتر وبهتر تشویق میکند،اشتیاق او برای حضور در کلاس درس و اطمینان از آزادی عمل در حین فراگیری است در این شرایط دانش آموز حضور در کلاس را آزادی تلقی میکند و برای حضور در کلاس مشتاق میشود.
  بهترین روشهای آموزشی که میتواند بین معلم و دانش آموز ارتباط مطلوبی برقرار کند و به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک کند عبارتند از : آموزش گروهی ، آموزش مستقیم ، آموزش مستقل یا غیر وابسته و آموزش ترکیبی یا مختلط که در مورد هر یک از آنها در بخشهای بعدی توضیحاتی داده میشود.
  فعالیتهای یادگیری فرصت هایی برای کسب تجربیات مستقیم ، ارزیابی و باز اندیشی درباره یادگیری است.
  ازانواع یادگیری که میتوان به آن اشاره کرد عبارتند از : درگیری تحصیلی ، مرور مباحث ، سنجش آموخته ها ، یادگیری مشارکتی ،مهارتهای تفکر ، طراحی تکلیف ، رفع بد فهمی ، رفع عقب ماندگی تحصیلی وارزشیابی از آموخته های دانش آموزان.
  دانشجو معلم باید برای انجام هر فعالیت یادگیری ، به تدوین برنامه ، مشخص کردن نحوه اجرای آن فعالیت و نیز ارزیابی آن بپردازد و با بازاندیشی درباره فعالیت یادگیری ، علت موفقیت یا عدم موفقیت خود را بیابد.
  تعریفی از فعالیت

  درگیر نمودن دانش‌آموزان: زمانی است که فرد با توجه به تجارب و دانش پیشین خود با موقعیت‌ یادگیری جدید (چالش‌برانگیز) روبرو می‌شود و در نتیجه تعامل با محیط دانش جدید خود را شکل داده و سعی می‌کند به صورت مستقیم در دستیابی به نتایج مورد انتظار نقش ایفا کند. درگیر نمودن دارای سه بعد درگیری رفتاری، درگیری شناختی و درگیری انگیزشی است.
  درگیری شناختی: شامل تلاش فرد برای انتخاب و به کارگیری انواع فرایندها و راهبردهای شناختی و فراشناختی است که برای یادگیری مفید است.
  درگیری انگیزشی: شامل سه مؤلفه احساس، ارزش، و عاطفه است و مربوط به این‌است که فرد موقعیت‌های چالش برانگیزی برای یادگیری مورد استفاده قرار می‌دهد.
  درگیری رفتاری: شامل رفتارهای قابل مشاهده دانش‌آموزان در برخورد با تکالیف است و مؤلفه‌های تلاش، پایداری و درخواست کمک از دیگران را هنگام درگیری شناختی و انگیزشی شامل می‌شود.
  یک نمونه: فرض کنید دانش‌آموزی بخواهد یک مسئله داستان گونه را حل کند. داستانی که از چندین مسئله گوناگون تشکیل شده است. در چنین شرایطی او بین اطلاعات پیشین و موقعیت جدید، با چالش روبرواست. او در تجربیات قبلی با مسئله‌های یک جمله‌ای روبرو بوده است و می‌داند چهار عمل اصلی را چگونه برای حل مسئله به کار گیرد( اطلاعات پیشین). اکنون او باید به طور هدف‌مند، تلاش کند تا به حل مسئله دست یابد (هدف اصلی). این هدف هر چقدر روشن‌تر و با درجه دشواری بیشتری باشد (با توجه به سطح یادگیرنده) ارزشمندتر خواهد بود و دانش‌آموز احتمالاً تلاش بیشتری برای آن خواهد کرد(درگیری ان گیزشی). در چنین مرحله‌ای نوع راهبردهایی که دانش‌آموز به کار می‌گیرد (فرایند تفکر، راهبردهای شناختی و فراشناختی و حل مسئله)، میزان تلاش و پایداری، نحوه کمک گرفتن از دیگران (درگیری رفتاری) درگیری تحصیلی نامیده می‌شود.
  برای ایجاد درگیری تحصیلی: موقعیت چالش‌برانگیز ایجاد کنید. هدف‌های روشن و دشوار انتخاب کنید. دانش‌آموزان را هنگام انتخاب و به کارگیری راهبردها، مشاهده کنید و در صورت نیاز به آن‌ها سرنخ دهید. به تلاش و پایداری دانش‌آموزان بها دهید نه صرفاً به نتیجه سریع.
  بیان مسئله

  با توجه به اینکه موضوع فعالت مورد نظر درگیر نمودن دانش اموزان است و با توجه به تعریف این فعالیت
  ایجاد یک موقعیت چالش برانگیز لازمه ی این فعالیت است پس بنده سعی کردم موضوعی را متناسب با این فعالیت در نظر بگیرم.
  در فصل 9 کتاب علوم اول ابتدایی با عنوان زمین خانه خاکی ما مسائلی در مورد خاک، ارزش آن، تفاوت های انواع خاک، استفاده های خاک و نفوذپذیری ان مطرح کرده شده است. در صفحه 63 این کتاب فعالیتی تحت عنوان ازمایش کنید آمده است که هدف ان تبیین مفهوم نفوذپذیری انواع خاک ها برای دا-نش اموزان است و شروع این ازمایش کنید با طرح سوالی صورت می پذیرد که تا حدودی ذهن دانش اموزان را درگیر می کند و یک موقعیت چالش برانگیز در کلاس ایجاد می نماید به همین منظور بنده از معلم راهنمای خود درخواست کردم که تدریس این قسمت از کتاب که متناسب با فعالیت درگیر نمودن دانش اموزان است را به بنده محول نماید.
  با تایید معلم راهنما و هماهنگی های لازم بنده نیز انجام این ازمایش را در قالب یک فعالیت یادگیری طراحی کردم و در یک جلسه کلاسی از درس علوم به اجرای ان پرداختم.
  نکته ای دیگر این است که فعالیت درگیر نمودن خود دارای سه بعد شناختی، انگیزشی و رفتاری است که این فعالیت طراحی شده علاوه بر بعد انگیزشی، بیشتر بعد شناختی و رفتاری دانش اموزان را درگیر می نماید.


  طراحی فعالیت
  مراحل طراحی فعالیت یادگیری برای درگیر نمودن شناختی دانش‌آموزان:
  تعیین هدف: با انجام ازمایش دانش اموزان بفهمند که اب از کدام خاک زودتر عبور می کند.(تبیین مفهوم نفوذپذیری خاک به طور غیر مستقیم)
  مراحل / گام‌های اجرایی موقعیت یادگیری برای درگیری شناختی
  گام‌هاي اجرايي ارزیابی گام‌ها
  گام اول: تعریف مسئله/ایجاد موقعیت چالش برانگیز
  در گام ابتدایی باید با ترفند های مختلف مثل طرح سوال، نمایش یک تصویر، طرح مسئله و ... یک موقعیت چاش برانگیز برای دانش اموزان ایجاد کنیم که ذهن انها را
  درگیر کند و مقدمه ای شود تا دانش اموزان را به فعالیت وا دارد.
  در این فعالیت از یک سوال برای درگیر کردن دانش اموزان استفاده شد.
  سوال ابتدایی فعالیت ازمایش کنید صفحه 63 برای دانش اموزان خوانده شد.
  به دانش اموزان گفتم که بچه با توجه به انواع خاک هایی که تا حالا با انها اشنا شدید، به نظرتون اب از کدام خاک زودتر عبور می کند؟
  گام دوم: جمع اوری اطلاعات و بیان هدف
  در این گام باید اطلاعات و سرنخ هایی به دانش اموان بدهیم تا انها طبق این اطلاعات در جهت تبیین چالش ایجاد شده قدم بردارند. این در واقع همان بیان هدف هاست ینی ما دقیقا به دانش اموزان می گوییم که باید چه کنند و انتظارات ما از انها چیست. به دانش اموزان گفته شد که برای اینکه ما جواب سوال بالا را پیدا کنیم نیاز به اطلاعات قبلی از انواع خاک ها داریم پس دانش اموزان را تشویق کردیم که مطالب قبلی که در مورد خاک ها اموزش دیده اند را مرور کنند و انها نیز انجام دادند.
  انتظارات و اهداف این فعالیت نیز بیان شد و انها به خوبی گوش کردند.
  گام سوم: فرضیه سازی و انتخاب بهترین فرضیه
  در این گام از خود دانش اموزان می خواهیم که هر یک راهکار یا فرضیه را مطرح کنند که ما را به جواب سوال کتاب برساند.
  و از بین فرضیه های مطرح شده بهترین انها که همان ازمایش کردن است را انتخاب می کنیم.
  در واقع معلم باید به نظرات و بحث های دانش اموزان جهت دهد تا انها به بهترین فرضیه که ازمایش کردن است برسند.
  دانش اموزان هر یک پیشنهاداتی دادند مثلا اینکه:
  اب روی خاک ها بریزیم- خاک بریزیم روی اب –اب بریزیم توی گلدان ها – اب بریزیم توی باغچه
  و من هم باز خورد هایی به انها دادم مثلا اینکه گفتم بچه ها تمام نظرات شما حدودا درست است اما کامل نیست یعنی ما باید شرایطی را ایجاد کنیم که علاوه بر اینکه اب را روی خاک ها بریزیم بتوانیم مشاهده کنیم که کدام خاک اب را زودتر عبور میدهد پس مثلا اگر اب را رو خاک باغچه بریزیم از کجا مشاهده کنیم که اب چطور عبور می کند.
  بعد گفته شد که پس برای اینکه بفهمیم اب از کدام خاک زودتر عبور می کند باید چندتا نمونه از خاک های مختلف رو برداریم و در ظرف شفاف و یکسانی مثل لیوان بریزیم و اب را همزمان روی هر کدام بریزیم تا ببینیم اب از کدام زودتر عبور می کند.
  و این کار ما یعنی ازمایش کردن پس بچه های عزیز بیاین با هم ازمایش کنیم.

  گام چهارم: ازمایش فرضیه
  در این گام ازمایش مورد نظر در شرایط کنترل شده و کاملا علمی انجام می شود تا نتیجه ان نیز علمی و درست باشد تا خود دانش اموزان با مشاهده مستقیم نتیجه گیری کنند.
  در انجام از ازمایش می توانیم از خود دانش اموزان نیز کمک بگیریم.
  ابتدا مواد و وسایل مورد نیاز اماده شدند و سپس شرایط انجام ازمایش در سر کلاس فراهم شد و مراحل انجام ازمایش به ترتیب و با کمک تعدادی از دانش اموزان به طور کامل انجام گرفت.
  *شرح کامل ازمایش و فعالیت های انجام شده در این گام به عنوان ضمیمه در پایین جدول امده است.

  گام پنجم: نتیجه گیری
  در این گام نیز می توان از طریق بحث و گفت و گو و پرسش و پاسخ در مورد مشاهدات و نتیجه حاصل از ازمایش به جمع بندی مبحث مورد نظر پرداخت.
  همچنی بار دیگر سوال ابتدایی فعالیت، طرح شده و از خود دانش اموزان می خواهیم پاسخ دهند تا چالش ابتدایی که انها را درگیر کرده بود رفع شود.

  با توجه به ازمایش مورد نظر سوال هایی از قبیل زیر از دانش اموزان پرسیده شد و انها نیز پاسخ دادند.
  اب از کدام خاک زودتر عبور کرد؟ ماسه
  اب از کدام خاک دیرتر عبور کرد؟ رس
  ذرات کدام خاک ریزتر بود؟ رس
  ذرات کدام خاک درشت تر بود؟ ماسه
  اب روی کدام خاک بیشتر ماند؟
  و در اخر نیز توضیحات تکمیلی در این مورد دادم.

  گام ششم: مراجعه به کتاب و پاسخ به پرسش های ان
  در پایان دانش اموزان به کتاب ارجاع داده می شوند تا تصاویر ان را ببینند و به سوال های کتاب پاسخ دهند. دانش اموزان کتاب های خود را باز کردند و به پاسخ های کتاب پاسخ دادند.
  مواد/ منابع آموزشی مورد نیاز
  کتاب درسی* چند لیوان یک بار مصرف * چند نوع خاک(ماسه-خاک رس-گیاه خاک یا هوموس)* مقداری اب * چند عدد پایه
  نظر معلم راهنما :معلم راهنما بنده که در هنگام اجرای فعالیت در کلاس حضور داشتند پس از پایان فعالیت فعالیت از بنده تشکر کردند و در حضور دانش اموزان به تعریف و تمجید بنده و فعالیت های اجرا شده پرداختند که تا حد باعث دلگرمی بنده شد و در پایان نیز از فعالیت اجرا شده ابراز خوشنودی و رضایت نمودند.
  البته نکاتی را نیز در خصوص این فعالیت به بنده گوشزد کردند که در قسمت تامل و باز اندیشی اورده ام.
  ارزیابی فعالیت :بنده نیز از فعالیتی که طراحی و اجرا نمودن رضایت کامل دارم و فکر میکنم این فعالیت برای دانش اموز نیز جذاب بوده بوده چون در طول کلاس با توجه و دقت خاصی به مباحث گوش می کردند و همگی مشتاق شرکت در فعالیت های کلاسی و مشارکت در امر ازمایش کردن بودند.
  به نظر من شاید موضوعی که برای این فعالیت انتخاب نمودم به طور کامل باعث درگیر نمودن دانش اموزان نشد اما فکر می کنم همین که تا تا حدودی ذهن انها را درگیر نمود کافی است و برای خودم رضایت بخش است.
  تامل و بازاندیشی : مواردی که نیاز به تامل و بازاندیشی دارد:
  1-چون فعالیت مربوط به مهارت ازمایش کردن است بهتر بود در ازمایشگاه انجام می شد.
  2-در هنگام توضیح مباحث و نتیجه گیری از لفظ نفوذپذیری کمتر استفاده کنیم شاید این عبارت برای
  دانش¬آموزان زیاد ملموس و قابل فهم نباشد.
  3- در گام سوم به دانش اموزان بگوییم که پیشنهاد و راهکار بدهند و زیاد از واژه فرضیه استفاده نکنیم.
  4-کمتر از روش سخنرانی یکطرفه استفاده کنیم و بیشتز از خود دانش اموزان بخواهیم که بحث گفت و گو کنند،
  فعالیت کنند ،فکر کنند تا به نتیجه مطلوب برسند.
  چند نمونه دیگر از درگیری شناختی: وابستگی اعضای جامعه به یکدیگر، وجود خداوند، رشد بهتر یک نوع
  درخت نسبت به رشد همان درخت در محیط دیگر و ....


  نتیجه گیری و پیشنهادات
  همچنین بار دیگر سوال ابتدایی فعالیت، طرح شده و از خود دانش اموزان می خواهیم پاسخ دهند تا چالش ابتدایی که انها را درگیر کرده بود رفع شود. با توجه به ازمایش مورد نظر سوال هایی از قبیل زیر از دانش اموزان پرسیده شد و انها نیز پاسخ دادند.
  اب از کدام خاک زودتر عبور کرد؟ ماسه
  اب از کدام خاک دیرتر عبور کرد؟ رس
  ذرات کدام خاک ریزتر بود؟ رس
  ذرات کدام خاک درشت تر بود؟ ماسه
  اب روی کدام خاک بیشتر ماند؟
  و در اخر نیز توضیحات تکمیلی در این مورد دادم.
  در پایان دانش اموزان به کتاب ارجاع داده می شوند تا تصاویر ان را ببینند و به سوال های کتاب پاسخ دهند. دانش اموزان کتاب های خود را باز کردند و به پاسخ های کتاب پاسخ دادند.
  مواردی که باید با آنها توجه میگردید::
  1.چون فعالیت مربوط به مهارت ازمایش کردن است بهتر بود در ازمایشگاه انجام می شد.
  2.در هنگام توضیح مباحث و نتیجه گیری از لفظ نفوذپذیری کمتر استفاده کنیم شاید این عبارت برای
  دانش¬آموزان زیاد ملموس و قابل فهم نباشد.
  3. در گام سوم به دانش اموزان بگوییم که پیشنهاد و راهکار بدهند و زیاد از واژه فرضیه استفاده نکنیم.
  کمتر از روش سخنرانی یکطرفه استفاده کنیم و بیشتز از خود دانش اموزان بخواهیم که بحث گفت و گو کنند فعالیت کنند ،فکر کنند تا به نتیجه مطلوب برسند
  نقشه مفهومی  مواردی که نیاز به تامل و بازاندیشی دارد:
  1-چون فعالیت مربوط به مهارت ازمایش کردن است بهتر بود در ازمایشگاه انجام می شد.
  2-در هنگام توضیح مباحث و نتیجه گیری از لفظ نفوذپذیری کمتر استفاده کنیم شاید این عبارت برای
  دانش¬آموزان زیاد ملموس و قابل فهم نباشد.
  3- در گام سوم به دانش اموزان بگوییم که پیشنهاد و راهکار بدهند و زیاد از واژه فرضیه استفاده نکنیم.
  4-کمتر از روش سخنرانی یکطرفه استفاده کنیم و بیشتز از خود دانش اموزان بخواهیم که بحث گفت و گو کنند،
  فعالیت کنند ،فکر کنند تا به نتیجه مطلوب برسند.  پشتیبانی 24 ساعته : 09187755365
  برچسب ها: کارورزی2 طراحی فعالیت یادگیری دانشگاه فرهنگیان
 • با استفاده از لپ تا و pc
 • wordوpdf
  

فــــایــــل ســـانـــا

فـــايل ســـانا صرفا يک طرح کارآفريني مشارکتي است که هدف آن درآمدزايي براي دانشجويان، دانش آموزان، محققان، کاربران اينترنتي و ... است.

ما قابل اعتماد هستیم!

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره سایت

فایل سانا|سیستم همکاری در فروش فایل

فروش انواع فایل های قابل دانلود از جمله: مقاله، پروژه، پاورپوینت، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی، نرم افزار، خلاصه کتاب و ...

09187755365 info@filesana.ir

با همکاری :

نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.